Funktionshyra

Ett mycket vanligt system idag är man istället för att köpa sin städmaskin, funktionshyr maskinen.

En komplett lösning utan extra utgifter.

Maskinen samt all reparationskostnad ingår i den fasta månadskostnaden och tar bort extra utgifter. Vid ett eventuellt längre driftstopp av din maskin tillhandahåller vi även en ersättningsmaskin. En lösning som garanterar en brukbar maskin. Alltid. Funktionsavtalen utgör vår vanligaste form av finansiering, och den mest förmånliga.

Moderna städmaskiner utan att köpa.

Få en optimal maskin utan att äga den. Du får tillgång till moderna städmaskiner med den senaste tekniken samt möjligheten till byte om ditt objekt eller din yta förändras.