Service

Vi på MKH erbjuder marknaden våra tjänster där vår erfarenhet efter mer än 30 år i branschen kommer er tillgodo. Vi har kunskapen som krävs och vet vad det är vi säljer.
En ytterligare trygghet för våra kunder är att vi utför service på alla förekommande fabrikat av städmaskiner.