Tvätta med skum

Välutrustad tvätthall med vattenslang, högtryck, skum och avfettning

Keminjektorn monterad på högtryckstvättens utgående anslutning tillsammans med den vanliga högtrycksslangen.

Den blå slangen läggs i kembehållare. Flödet från denna kan justeras med ett vred för önskad mängd kem.

Ett spolhandtag för högtryck och ett för skum

Detta paket är köpt och monterat av MKH

Kontakta oss för mer information.