Stor leverans av städvagnar!

Återigen en leverans till en utav våra större kunder. Denna gång ett större parti städvagnar av fabrikatet STARK

Läs mer om våra vagnar